Új utakon

Törvények, rendeletek


Törvények:
1)        1952. évi IV. törvény a házasságról és a családról;

2)        1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról;

3)        1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról;

4)        1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;

5)        1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról;

6)        1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról;

7)        1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról;

8)        1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól;

9)        1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról;

10)    1998. évi LXXXVII. törvény a Btk. Módosításáról;

11)    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról;

12)    1998. évi XIX. törvény a büntetõeljárásról

13)    2002. évi IX. törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása;

14)    2002. évi XXXIII. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról;

15)    2003. évi IV. törvény a szociális és a gyermekvédelemi törvény módosítása (egységes szerkezetben);

 Rendeletek:

 1)        30/1993 (II. 17.) Kormányrendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól;

2)        32/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról;

3)        2/1994. (IV. 30.) Kormányhatározat a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl;

4)        1047/1995. (V. 5.) Kormányhatározat a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javításáról;

5)        133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról;

6)        149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról;

7)        150/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl;

8)        235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok, és a személyes gondoskodást nyújtó szervezetek és személyek által kezelt személyes adatokról;

9)        281/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények mûködésének engedélyezésérõl;

10)    15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl;

11)    262/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosításáról;

12)    238/2002. (XI. 8.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló rendelkezõ 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról;

13)    210/2002. (X. 1.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet módosításáról;

14)    259/2002. Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozók engedélyérõl;

15)    260/2002. (XII. 19.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet módosításáról;

16)    314/2002. (XII. 29.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 199/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet módosításáról;

17)    261/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet a nevelõszülõi, hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl;

18)    22/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló rendelkezõ 233/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet módosításáról;

26/2003. (V. 16.) ESZCSM - GYISM együttes rendelete a kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más ellátás, vagy megelõzõ - felvilágosító szolgáltatás szabályairól;

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia