Új utakon

Állami kárenyhítés

A rendszerváltozást követően egyre több erőszakos bűncselekményt követtek el, egyre több polgár vált brutális támadások áldozatává, s szenvedett jóvátehetetlen anyagi kárt, testi vagy éppen pszichikai sérelmet. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy e bűnesetek nem csak a sértettet, hanem családját, környezetét is a tönk szélére sodorhatják és jórészt egzisztenciálisan kilátástalan helyzetbe kényszeríthetik.     

A bűncselekmények áldozatai kártalanításának szükségességét Európában már az 1970-es években felismerték, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1977-ben (77) 27. számon ajánlást adott ki erre vonatkozóan. Ezt követően 1983. november 24-én Európai egyezmény született az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításról, melyet aláírtak az Európa Tanács tagállamai és az egyezményhez csatlakozó országok.

Mint azt fentebb már láthattuk 1999-ben Magyarországon is döntés született arról, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai állami kárenyhítésben részesülhetnek. A 209/2001. számú Kormányrendelet szabályozza ezt a lehetőséget. A kárenyhítés pénzbeli támogatást jelent, melyet az áldozatnak, vagy hozzátartozójának kell kérnie az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány megtalálható a rendőrség áldozatvédelmi referenseinél, valamint a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány munkatársainál.     

Röviden szólva azok jogosultak a kérelem beadására (amennyiben megfelelnek a feltételeknek), akik maradandó egészségkárosodást, 90 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést szenvedtek, illetve azok hozzátartozói, akik bűncselekmény következtében életüket vesztették.

 

TÁJÉKOZTATÓ

a bűncselekmények áldozatainak részére nyújtható állami támogatásokrólA bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. Törvény alapján a bűncselekmény sértettje részére az alábbi támogatások adhatók.

1.    Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, szociális ellátások igénybevételéhez, minden áldozatnak. A bűncselekmény elkövetéséről számított 6 hónapon belül igényelhető.

2.    Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében átmenetileg nem képes. Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés alapján jár, a legmagasabb összege 73.616 forint lehet. A bűncselekmény elkövetéséről számított 3 munkanapon belül igényelhető.

3.    Szakjogászi segítségnyújtás: bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás vagy beadvány szerkesztése. Bármilyen bűncselekmény esetén a rászoruló áldozat részére biztosítható. A bűncselekmény elkövetéséről számított 6 hónapon belül igényelhető.

4.    Kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. Csak szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő ) egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott vagy a sértett meghalt. A bűncselekmény elkövetéséről számított 3 hónapon belül igényelhető, rászorultság esetén.

Mi szükséges ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön?

Igazolás a büntetőügyben eljáró szervtől ( általában a rendőrségtől )
Kérelem-nyomtatvány kitöltése
Határidőn belül érkezzen a kérelem
Vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása a kárenyhítés esetén

Hol és milyen módon lehet áldozatsegítő támogatást kérni ?
Bármely megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál

Fejér megyében :
FEJÉR MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL
ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 21/A.
Tel.: 22/512-110, Fax: 22/312-612

Ügyfélfogadás :
Hétfő : 9-13
Kedd : 13-16
Szerda : 8-18
Csütörtök : 9-13

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia