Új utakon

Jogszabályi háttér

Jogszabályi háttér 

1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról

 
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 
1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről
 
4/1999. (Bk. 6. ) BM. Utasítás a minisztérium szervezetei és a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervek áldozatvédelmi feladataira
 
34/1999. (II. 6.) Kormányrendelet a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályiról
 
1074/1999. (VII. 7.) Kormányhatározat a bűncselekmények áldozatai és hozzátartozóik védelme, káruk megtérülése, enyhítése érdekében teendő jogalkotási feladatokról és egyéb intézkedésekről
 
209/2001. (X. 31.) Kormányrendelet az egyes erőszakos bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének szabályiról
 
Az ENSZ közgyűlésének 1985. november 29. napján kelt 20/34. sz. határozata: Nyilatkozat a bűncselekmény és a hatalommal való visszaélés áldozatainak nyújtandó igazságtétel alapvető elveiről
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1977. szeptember 28-i, (77) 27. sz. ajánlása a bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról  
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1983. július 23-i, 4. (83) 7. sz. ajánlása a társadalom részvételéről a büntetőpolitikában
 
Európai egyezmény az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról (aláírták az Európa Tanács tagállamai és az egyezményhez csatlakozó országok 1983. november 24-én)
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1985. március 26-i, (85) 4. sz. ajánlása a családon belüli erőszakról
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1985. június 28-i, (85) 11. sz. ajánlása az áldozatok büntetőjogi és büntető-eljárásjogi helyzetéről
 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1987. szeptember 17-i, (87) 21. sz. ajánlása az áldozatoknak nyújtandó segítségről és az áldozattá válás megelőzéséről
 
Áldozatok chartája. Kihirdette az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma 1990. február 22-én, az áldozatok európai napján 
 
Az Európai Unió Tanácsának 1997. január 21-i 12372/1/96. CK 4  58 számú, az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemre vonatkozó európai uniós K. 3. cikkelye alapján elfogadott közös intézkedése 
 
Az Európai Áldozatvédő Fórum nyilatkozata az áldozatok jogairól a büntető igazságszolgáltatásban  1996.
 
Az Európai Áldozatvédő Fórum nyilatkozata a bűncselekmények áldozatainak szociális (társadalmi) jogairól  1998.
 
Az Európai Áldozatvédő Fórum 1999. április 30-án elfogadott alapszabálya
 
Az Európai Unió Tanácsának kerethatározata az áldozatok büntetőeljárásbeli jogállásáról 2001. március 15.

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia